6 Km by Julie Neisch6 Km by Rachel Jump12 Km by Rachel Jump22 Km by Rachel Jump35 Km at Spur Cross by N. Shafferman35 Km by Julie Neisch35 Km by Rachel Jump50 Km by Julie Neisch50 Mile by Nathan ShaffermanLandscape & Misc. by Rachel Jump